เผยแพร่ : January 23, 2013 :: 15:01:11 [ 483 views ]

โรงเรียนนายเรือ นำนักเรียนกว่า 200 นาย ฝึกความอดทนภาคปฏิบัติในทะเลพลเรือตรี สุชีพ หวังไมตรี ผู้บังคับการหมู่ฝึกโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยคณะครูฝึก ได้ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ให้กับนักเรียนนายเรือชั้นปี 1 - 4 และนายทหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีนักเรียนนายเรือที่ร่วมฝึกกว่า 200 นาย

สัตหีบ – วานนี้ (22 ม.ค.56) พลเรือตรี สุชีพ หวังไมตรี ผู้บังคับการหมู่ฝึกโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยคณะครูฝึก ได้ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ในประเทศ ให้กับนักเรียนนายเรือชั้นปี 1 – 4 และนายทหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดย พลเรือตรี สุชีพ หวังไมตรี กล่าวว่า การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลครั้งนี้ เป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตรของนักเรียนนายกเรือ ภายหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีแล้วเสร็จ จึงเป็นภาคปฏิบัติ ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลเป็นการฝึกร่างกาย และจิตใจ และยังเป็นการฝึกความอดทน รวมถึงเพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในทะเลได้นาน ก่อนจะเดินทางออกทะเลในการฝึกภาคในต่างประเทศ โดยการฝึกว่ายน้ำทนของนักเรียนนายเรือ ซึ่งเริ่มปล่อยตัวจากฝั่งท่าเรือแหลมเทียนไปจนถึงเกาะพระ ในระยะทางกว่า 1 ไมค์ทะเล มีนักเรียนนายเรือที่ร่วมฝึกกว่า 200 นาย

Related items

Type : ข่าว
Story : ณัฐภูมินทร์
Photo : ณัฐภูมินทร์

แกลลอรี่ [ 2 ภาพ ]

Comments

*

*ข้อความ ที่คุณอ่านต่อจากนี้เป็นความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ แม้แต่ชื่อผู้เขียน โดยเข้าสู่โปรแกรมสนทนาแบบอัตโนมัติ ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้นขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามธรรมนองคลอง ธรรม สามารถแจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ webmaster@pattayatiansinnews.com เพื่อพิจารณาลบข้อความนั้น หรือหากข้อความใดที่น่าสนใจควรเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม กรุณาแจ้งได้ที่ editor@pattayatiansinnews.net ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

Privacy statement | Terms of service | About Our Ads
Copyright © 2010 The DailyNews Online Group co., Ltd.